About

Camilla Lundén has quickly made a name for herself as an artist to keep look out for. In just a few years, she has participated in numerous exhibitions both in Sweden and Italy. Camilla has had exhibitions of her paintings, both in Florence and in the small picturesque and gallery frequent town of Pietrasanta. Right now she’s planning this year’s exhibitions.

With their bare and colorful women’s bodies and women’s expressive faces she catches our interest.
Camilla lets her paintings emerge and they are allowed to develop at their own pace based on her own visions and feelings. A process that is not going to rush or force. For example, an idea arising from a flower in nature, or of a reflection in a puddle. She thinks and shapes the image within herself. When the time comes, she begins to paint the scene. Sometimes she sets it aside for a moment while she is working on another painting, and later develop it again to complete it with paint, body and soul. Sometimes, when the mood takes over, she can close her eyes and paint and letting the feeling flow out of her hands and on to the canvas.
From Camilla’s perspective, the paintings have a message, but it is free for the viewer to interpret in their own thoughts and feelings. Camilla wants with her paintings to raise the woman, to appreciate her and to give her strength.
Camilla was born in 1967 and raised in Täby, Stockholm. Today she lives in Stockholm. She has made a career as an actress and was nominated a Guldbagge award in 1997 for her lead role in the movie Run for your life.

Svenska

Camilla Lundén har på kort tid gjort sig ett namn som en konstnär att hålla ögonen på. På bara några år har hon medverkat i ett flertal utställningar både i Sverige och Italien. Camilla har haft utställningar med sina målningar både i Florens och i den lilla pittoreska och galleritäta staden Pietrasanta. Just nu håller hon på att planera årets utställningar.

Med sina nakna och färgsprakande kvinnokroppar och uttrycksfulla kvinnoansikten fångar hon vårt intresse.

Camilla låter sina målningar växa fram och de får utvecklas i sin egen takt utifrån hennes egna visioner och känslor. En process som inte går att stressa eller tvinga fram. Till exempel kan en ide uppstå från en blomma i naturen eller av en spegelbild i en vattenpöl. Hon tänker och formar bilden inom sig. När tiden är inne börjar hon måla motivet. Ibland ställer hon undan den en stund under tiden hon arbetar med en annan målning, för att senare ta fram den igen för att färdigställa den med färg, kropp och själ. Ibland när sinnesstämningen tar över kan hon blunda och måla och låta känslan flöda ut ur hennes händer och över till duken.

Från Camillas perspektiv har målningarna ett budskap, men det står betraktaren fritt att tolka in sina egna tankar och känslor. Camilla vill med sina målningar höja kvinnan, uppskatta henne och ge henne styrka.

Camilla är född 1967 och uppvuxen i Täby, Stockholm. Idag bor hon i Stockholm. Hon har tidigare gjort karriär som skådespelerska och guldbaggenominerades 1997 för för sin huvudroll i Spring för livet.